English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

19.02.2020. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Никола Миладиновић браниће мастер рад под називом „Улога тржишних институција у развоју трговине“.

18.02.2020. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Мате Петровић браниће мастер рад под називом „Управљање ланцем снабдевања у сектору услуга“.

27.01.2020. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Николов браниће мастер рад под називом „Компензациони програми за менаџере у функцији механизма корпоративног управљања“.

27.01.2020. године у 11.30 часова, у сали за седице, кандидат Маријана Гојковић браниће мастер рад под називом „Утицај асиметричне информисаности актера на функционисање финансијских тржишта“.

15.01.2020. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ирена Павловић браниће мастер рад под називом „Здравље као компонента људског капитала“.

15.01.2020. године у 11.30 часова, у сали института, кандидат Дарко Станковић браниће мастер рад под називом „Концепт исламског банкарства у теорији и пракси“.

15.01.2020. године у 12.00 часова, у сали за седице, кандидат Наташа Николић браниће мастер рад под називом „Aнализа и визуелизација података применом система пословне интелигенције“.

14.01.2020. године у 15.00 часова, у сали 5, кандидат Даница Новковић браниће мастер рад под називом „Теоријско - емпиријски аспекти значаја елемената финансијског система за економски развој

14.01.2020. године у 14.00 часова, у сали 5, кандидат Милена Терзић браниће мастер рад под називом „Домаћа штедња као извор финансирања економског развоја земаља Западног Балкана“

27.12.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Владан Игњатијевић браниће мастер рад под називом „Извозне шансе пољопривреде Републике Србије“.

27.12.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Здравковић браниће мастер рад под називом „Екстерна и интерна ревизија у јавном сектору у Републици Србији“.

26.12.2019. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Милена Станковић браниће мастер рад под називом „Потенцијали развоја верског туризма у Јужној Србији“.

24.12.2019. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Александар Станковић браниће мастер рад под називом „Примена метода статистичког закључивања у анализи пословања предузећа индустрије намештаја“.

23.12.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Драгана Василијић браниће мастер рад под називом „Пословање „банака у сенци“ и глобална финансијска криза“.

18.12.2019. године у 13.00 часова, у сали 4, кандидат Предраг Величковић браниће мастер рад под називом „Примена статистичких метода у истраживању утицаја линија low cost авиокомпанија на туризам града Ниша“.

Упис

Студентске организације