English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

23.09.2020. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Aлександра Јовановић браниће мастер рад под називом „Екотуристички потенцијал заштићених подручја Војводине“.

11.09.2020. године у 11.30 часова, у сали института, кандидат Марија Витковић браниће мастер рад под називом „Методе формирања трансферних цена“.

23.07.2020.године у 13.00 часова, у сали за седнице кандидата Лазар Анђелковић браниће мастер рад под називом „Развој медицинског туризма у свету и Републици Србији “.

22.07.2020. године у 13.00 часова, у сали за седнице кандидата Тања Ристић Николић браниће мастер рад под називом „Анализа утицајa етичких принципа на успостављање система награђивања запослених “.

22.07.2020. године у 13.00 часова, у сали института кандидата Владимир Марковић браниће мастер рад под називом „Спортски туризам као посебан облик туризма “.

22.07.2020.године у 12.00 часова, у сали за седнице кандидата Душан Крагић браниће мастер рад под називом „Систем квалитета у функцији развоја пољопривреде“.

22.07.2020.године у 11.00 часова, у сали за седнице кандидата Миљана Стојановић браниће мастер рад под називом „Перспективе развоја органске производње хране у Републици Србије“.

11.07.2020. године у 11.00 часова, у сали института кандидата Николе Вучковића браниће мастер рад под називом „Улога риверсне логистике у смањењу електричног и електронског отпада у Републици Србији“.

08.07.2020. године у 10.00 часова, у сали 6, кандидат Бојана Пејовић браниће мастер рад под називом „Стратегијa мултинационалне компаније као фактор избора руководећег кадра у подружницама“.

02.07.2020. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Братислава Вељковића браниће мастер рад под називом „Потенцијали и перспективе развоја туризма Града Пирота“.

02.07.2020. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Душана Васића браниће мастер рад под називом „Управљање ланцем снабдевања у сектору услуг „Развој информационих система за подршку електронском пословању предузећа “.

11.06.2020. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Милица Павловић браниће мастер рад под називом „Релевантност обелодањивања индикатора друштвених перформанси за финансијску успешност предузећа укључених у BELEXline индекс“.

10.06.2020. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Миљана Петровић браниће мастер рад под називом „Развијање система индикатора за контролу маркетинг стратегије“.

10.06.2020. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Лазар Николић браниће мастер рад под називом „Мерење хуманог капитала у циљу контроле и унапређења стратегије интелектуалног капитала предузећа“

05.06.2020. године у 11.30 часова, у сали института, кандидат Јелена Петровић браниће мастер рад под називом „Корисност периодичних консолидованих финансијских извештаја“.

Упис

Студентске организације