English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 Н01/2020 Набавка израде идејног пројекта за лифт
Рок за достављање понуда:
28.01.2020. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
 М 01/2020 Услуге копирања и штампања
Рок за достављање понуда:
06.02.2020. год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
 M 02/2020 Набавка дискова за сервер Dell R630
Рок за достављање понуда:
07.02.2020. год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 03/2020 Набавка канцеларијског намештаја за поребе студената Економког факултета
Рок за достављање понуда:
21.02.2020.год до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
 М 04/2020 Услуге студентске задруге
Рок за достављање понуда:
25.02.2020. год. до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Упис

Студентске организације