English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата Јелене Станојевић под називом „ Структурне промене у пољопривреди Републике Србије у функцији унапређења конкурентности“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 02.04.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата Жарка Рађеновића под називом „ Развој и имплементација система за подршку електронском пословању здравствених организација“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 12.03.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата Милана Марковића под називом „Улога пољопривредно–прехрамбеног сектора у повећању извоза Републике Србије“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 19.02.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата Милице Цветковић под називом „Утицај агроекономских мера на развој пољопривреде Републике Србије“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 16.12.2017. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата Снежане Виларет под називом „Циљање инфлације као алтернативна стратегија централних банака“. Докторска дисертација и извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 11.12.2017. године.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC