English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Данило Машковић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијум, дана 22.01.2019. године (уторак) у сали библиотеке са почетком у 14,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Улога и значај узорковања у ревизији потрошње буџетских средстава Републике Србије“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Весна Јанковић Милић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Мирко Савић, редовни професор Економског факултета у Суботици.

15.01.2019.Служба за докторске студије

Први докторантски колоквијум студента докторских студија Милована Рогана биће одржан у четвртак 22.11.2018. године у сали за седнице са почетком у 13,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Функционисање управљачке контроле у процесима имплементације и унапређења пословне стратегије предузећа“ одржаће Милован Роган, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Благоје Новићевић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Љиљана Антић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

20.11.2018.Служба за докторске студије

Ева Ераковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторандски колоквијум, дана 03.11.2018. године (субота) у сали института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Оцена детерминанти ефикасности банкарства у транзицији анализом стохастичке границе: истраживање банкарског сектора Србије, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Срђан Маринковић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Борко Крстић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

29.10.2018.Служба за докторске студије

Први докторадски колоквијум студента докторских студија Зорана Томића биће одржан у петак 28.09.2018. године у Сали института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Управљање екстремним ризицима у осигурању пољопривреде“ одржаће Зоран Томић, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Јелена З. Станковић, доцент Економског факултета у Нишу,
2. Др Евица Петровић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

18.09.2018.Служба за докторске студије

Маја Марјановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторандски колоквијум, дана 07.09.2018. године (петак) у сали института са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Ефикасност стабилизационих и развојних инструмената фискалне политике", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Јадранка Ђуровић Тодоровић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Марина Ђорђевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.

05.09.2018.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC